Thước cặp cơ hệ mét 0-300mm/0.02mm Mitutoyo 530-124
prev
  • Thước cặp cơ hệ mét 0-300mm/0.02mm Mitutoyo 530-124
next

Mã: 530-124

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Catalogue Vernier Caliper 530 series