Thước cặp cơ hệ mét 0-200mm/0.05mm Mitutoyo 530-321
prev
  • Thước cặp cơ hệ mét 0-200mm/0.05mm Mitutoyo 530-321
next

Mã: 530-321

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Catalogue Vernier Caliper 530 series