Thước cặp cơ hệ mét 0-200mm/0.02mm Mitutoyo 530-123
prev
  • Thước cặp cơ hệ mét 0-200mm/0.02mm Mitutoyo 530-123
next

Mã: 530-123

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Catalogue Vernier Caliper 530 series