Bộ Elcometer : máy A456CNBS + Đầu dò thẳng không từ tính T456CN1S
prev
  • Bộ Elcometer : máy A456CNBS + Đầu dò thẳng không từ tính T456CN1S
next

Giá tiền: 24.135.000 VNĐ

Đo bề mặt không từ tính

Dải đo 0-1500μm

Đặt hàng

Bộ Elcometer không từ tính : máy A456CNBS + Đầu dò thẳng T456CN1S bao gồm : 

- Máy Elcometer A456CNBS

- Đầu dò thẳng không từ tính T456CN1S